Grunnarbeid:

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby masseutskifting og fundamentering av gårdsplasser, veier og plasser. Ved behov etablerer vi også overvannssluk og løsninger for dette som for eksempel avløpsrenner foran garasjer etc.

Oppretting:

Mange ganger kan en eksisterende gårdsplass, vei etc være godt nok fundamentert. Da er det ofte behov for litt enkel justering eller oppretting med maskingrus før man kan asfaltere. Dette utfører vi, enten med gravemaskin eller at vi retter opp med asfaltutleggeren.

Håndlegging av asfalt:

Ved små arealer, trange steder og feks oppå varmekabler, betongdekker etc kan man ikke benytte tunge maskiner. Her må asfalten håndlegges. Vi har god erfaring og ustyr for å takle dette på beste måte !

Maskinlegging av asfalt:

Vi har 3 stk asfaltutlegger i bredder fra 0,2 til 6,5 meter. Det gjør at vi kan maskinlegge alt fra små gårdsplasser og stier til store plasser og veier. Ingen plass for liten og ingen for stor !

Asfaltfresing:

Gjennom vår samarbeidspartner tilbyr vi fresing av alle typer asfaltdekker. Ofte er fresing av skjøter et krav ved kommunale veier og plasser, men det er også mye brukt for å få en sterkest mulig, - og ikke minst 100% flat skjøt.