Velkommen til Nøtterøy Asfalt AS!

 Nøtterøy asfalt as, en solid og tradisjonsrik bedrift gjennom snart 40 år med asfaltering i Vestfold.

Våre medarbeidere er solide, engasjerte og har lang fartstid i bransjen. Vi har høy yrkesstolthet og strekker oss meget langt for å levere et konkurransedyktig produkt.

Vi prioriterer å ha en maskinpark av best mulig kvalitet. Dette for å sikre leveringsdyktighet og et trygt arbeidsmiljø for både oss og miljøet rundt oss.

Sammen danner dette et grunnlag for å takle de fleste utfordinger !

Vårt hovedmarked er Vestfold, med Tønsberg som nærområde. Men vi dekker også et større område som Drammen, Oslo, grenland etc ved behov.

Vi er godkjent opplæringsbedrift ved opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk i Vestfold. Pr i dag har vi en læring i asfaltfaget.

Samarbeidspartnere: