Velkommen til Nøtterøy Asfalt AS!

 Nøtterøy asfalt as, en solid og tradisjonsrik bedrift gjennom snart 40 år med asfaltering i Vestfold.

Våre medarbeidere er solide, engasjerte og har lang fartstid i bransjen. Vi har høy yrkesstolthet og strekker oss meget langt for å levere et konkurransedyktig produkt.

Vi prioriterer å ha en maskinpark av best mulig kvalitet. Dette for å sikre leveringsdyktighet og et trygt arbeidsmiljø for både oss og miljøet rundt oss.

Sammen danner dette et grunnlag for å takle de fleste utfordinger !

Vårt hovedmarked er Vestfold, med Tønsberg som nærområde. Men vi dekker også et større område som Drammen, Oslo, grenland etc ved behov.

Samarbeidspartnere: