Velkommen til Nøtterøy Asfalt AS!

Nøtterøy asfalt as, en solid og tradisjonsrik bedrift gjennom over 30 år med asfaltering i Vestfold.

Våre medarbeidere er solide, engasjerte og har lang fartstid i bransjen. Sammen danner dette et grunnlag for å takle de fleste utfordinger !

Vårt hovedmarked er Vestfold, med Tønsberg som nærområde. Men vi dekker også et større område som Drammen, Oslo, grenland etc ved behov.

Samarbeidspartnere: